Garanti & reklamation

Varje tillverkare har olika lång garanti, dock minst ett år. Se varje enskild klocka för längden på garantin. 

Vi följer den svenska konsumentköplagen som gör gällande att du som privatkonsument har 36 månaders reklamationsrätt på fabrikationsfel. För ytterligare information, se konsumentköplagen eller Konsumentverkets hemsida, www.kov.se. Vid en eventuell tvist så följer vid ARN:s rekommendationer. Vid en reklamation står kunden för frakten till oss och vi står för frakten tillbaka. Vid ett garanti- eller reklamationsärende tar du kontakt med oss på support@martenssons.se för hjälp med detta.

Försäkring

Försäkring ingår

Förutom garanti så ingår ett års försäkring utan extra kostnad för alla som handlar klockor hos oss (undantaget märket Daniel Wellington). Försäkringen täcker stöld, förlust och skada och är möjlig att förnya efter det första året. Denna försäkring ingår även för smycken värda över 3000SEK. 

Försäkringens omfattning

Försäkringen gäller för skada genom plötslig och oförutsedd händelse på det objekt, som angivits i försäkringsbeviset samt för påmonterad länk om denna är av ädel metall och ingår i det totala försäkringsbeloppet. Aktsamhetskrav - det försäkrade objektet skall handhas så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. Har aktsamhetskravet inte uppfyllts minskas ersättningen som regel med ett särskilt avdrag. Vid allvarlig försummelse minskas ersättning kraftigt och kan t o m helt utebli (nedsättning till noll).

Självrisk

Vid förlust eller totalskada gäller försäkringen med en självrisk på 10 % av försäkringsbeloppet, dock lägst 100 kronor. Inträffar ytterligare skada inom 12 månader, förhöjs självrisken till 25 % av försäkringsbeloppet och vid eventuell ytterligare skada inom samma 12-månaders-period förhöjs självrisken till 50 % av försäkringsbeloppet. Vid reparationsskada gäller försäkringen med en självrisk på 100 kronor. Inträffar ytterligare reparationsskada inom 12 månader, förhöjs självrisken med 100 kronor för varje skadetillfälle. Självrisken betalas i samband med att ersatt eller reparerat objekt hämtas ut hos återförsäljaren (den butik som ursprungligen sålt objektet).

FÅ VÅRT NYHETSBREV


Innehar F-skattsedel. Org.nr: 556080-7744 Tel: 035-21 54 54. Epost: support@martenssons.se. Besöksadress: Brogatan 8, Halmstad. Postadress: Box 183, 301 05, Halmstad. Öppettider Måndag - Fredag kl.10-18, Lördagar kl.10-15